Barna nekter å være sammen med meg


Har du kommet i en situasjon der dine egne barn nekter å være sammen med deg? Uansett årsaken bak denne vanskelige situasjonen: Her er noen tips for hvor du kan starte arbeidet med å få det bedre. Denne artikkelen er først og fremst ment til hjelp der det er problem mellom voksne og barn.

Se det fra barnets side
Prøv aller først å justere deg til den virkeligheten barnet opplever.
Tenk nøye igjennom om du som forelder har bidratt med noe som gjør det vanskelig for barnet.
Er det noe som må ryddes opp i? Ligger det en konflikt til grunn?

Ikke beskyld noen urettmessig for å sabotere
Det kan hende du tenker at det er de barnet bor hos som påvirker barna for å straffe deg. Det kan være riktig, men det kan også være feil. Vær veldig nøye på at du ikke tar feil på dette punktet, og beskylder noen urettmessig. Det er mange eksempler på at det er helt andre grunner som ligger bak, og at det ikke har noe med den andre voksne å gjøre i det hele tatt.

Tips for å oppnå kontakt?
Prøv å snakke med barnet ditt på en måte som passer til alderen. Foreslå nye tider eller steder som kan gjøre det lettere for barnet ditt. Pizza etter skolen i stedet for samvær hjemme hos deg. Samtale i bilen når du kjører til fotballtrening.
Vær på tilbudssiden. Skriv brev, send meldinger og still deg til disposisjon. Send informasjon om ditt liv og fortell noe hyggelig. Men husk: ikke gjør dette så ofte at det blir et mas. Vær veldig nøye på ikke å skape dårlig samvittighet hos barnet. Dårlig samvittighet kan være en grunn til at barnet trekker seg vekk fra deg. La barnet ditt komme med en liste med forslag til møtepunkter eller aktiviteter dere kan gjøre sammen.
Snakk med andre i familien og eks-svigerfamilien. Kan det være at de kan forklare noe du ikke har forstått?
Pass på ikke å være for krevende. Det er sjelden lurt å be barnet om å innrette seg etter deg fordi du savner barnet ditt.
Ta tiden til hjelp. Noen ganger går det seg til om du ikke har det så travelt. Det er viktig ikke å true med å trekke seg bort om du ikke får kontakt med en gang.

Hva sier loven?
Barneloven slår fast at barn har rett til samvær med begge foreldre. Da har du som foreldre også rett på samvær med barnet ditt. Samværet skal være til barnets beste, og barnet skal kunne få si sin mening. Meningen til barnet skal legges vekt på etter alder og modenhet. Når det gjelder større barn (over 12 år) legges det stor vekt på det de selv mener. Husk likevel at de voksne har det siste ordet, så lenge de tar hensyn til barnets beste.

Hvordan gjennomføre retten til samvær?
En domstol kan bestemme at det skal være samvær. Det er veldig sjelden noen god løsning å bruke makt for å få til samvær mellom foreldre og barn, særlig når barnet ikke vil. Jo eldre barna er jo mer praktisk umulig blir det å ha samvær dersom barna ikke vil.

Mekling på familievernkontor?
Familievernet i Norge skal prioritere å gi et tilbud i slike konflikter som vi har beskrevet her. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor. Du kan bestille mekling etter barneloven om du skal til retten, eller rådgivningstime for deg alene. Det går også an å komme både barn og voksne for å løse opp i flokene sammen med oss på familievernkontoret.