Barna vil ha kjæledyr


Dyr i familien byr på mange muligheter, både til utvikling og konflikt.

Tenker dere på å skaffe et dyr i familien? Kanskje mest av hensyn til barna? Hva kreves av de voksne for at dette skal bli en positiv erfaring for alle. Her kan du lese litt om hva du skal forberede deg på.

Dyrs egenverdi
I følge norsk lov har dyrs liv og velferd nå en egenverdi. Det betyr at det er et ansvar å anskaffe seg dyr. Det hovedansvaret skal den eller de voksne i familien påta seg. Barna kan nok utføre mange oppgaver, men det er foreldrene som må vurdere hva barna er modne til å gjøre. De må også vurdere hvor utholdende og tålmodige barna vil være. Med de mindre barna er det også viktig at de voksne skjønner barnets begrensninger i det å forstå dyr.

Ingen maskin eller «dings»

Dyr i familien vil alltid være litt uforutsigbart. Det bør alle ta inn over seg, voksne som barn. Det er et nytt individ som alle skal forholde seg til. Mange kjæledyr lever i mange år etter at nyhetens interesse er borte. Det er ikke sikkert det går som dere hadde tenkt. Er dere klar for dyr? Eller er det lurt å vente litt?

Tenk gjennom
• Hva kan mitt barn klare fysisk utfra alder og modenhet
• Hva kan mitt barn forstå og ta ansvar for
• Hvor utholdende vil mitt barn være i oppfølging over tid
• Hva er de voksne villig til å stille opp med
• Hva blir konsekvensen dersom vi må avlive, omplassere eller selge
• Vil vi være til sjenanse for noen

Forpliktelser og begrensninger Tenk også på hva det nye «familiemedlemmet» vil kreve av dere alle:
• Daglig stell, inne og ute
• Tilsyn eller pass ved reiser og fravær
• Påvirkning av inne- og utemiljøet fra pelsrester, avføring, gnaging o.l.
• Investering av tid og krefter i trening og tilrettelegging

Allergi
Har noen hatt tendenser eller anlegg for allergi. Det kan være lurt å prøve å finne ut på forhånd om det er risiko for allergi, men husk at det ikke alltid er mulig å være sikker. Det er ikke et avklart spørsmål om det beste er å holde seg unna pelsdyrhold. Mye kan tyde på at det er beskyttende mekanismer i en viss tidlig eksponering for allergener. Men om du har et barn som reagerer allergisk allerede, kan dette eskalere og gjøre vondt verre. Her er det de voksne som må ta ansvar, og bestemme hva som er barnets beste.
Det kan også være slik at noen i familien reagerer på noen dyr, og ikke andre. Det må man teste ut, helst før dyret kommer i hus. Men heller ikke her kan man være sikker. Allergien kan dukke opp etter en stund med dyr i huset.

Positive sider ved dyr i familien
Det er lett å bli sterkt knyttet til kjæledyrene sine. Mange barn regner katten eller hunden sin som en nær venn. Dette kan innebære at barna får en mulighet til å videreutvikle blant annet egenskapene ansvar og innlevelse. De kan rett og slett øve på empati. Det er også mulighet for fysisk aktivitet og hobby-aktiviteter knyttet til dyr. Dyr i familien virker ofte samlende, dersom dette var noe alle ville. Det kan være sunt og godt både for kropp og sjel å leve sammen med dyr.

Konflikt om dyr
Dersom foreldrene ikke bor sammen, kan det noen ganger bli konflikt om dyrehold. Noen kjente problemstillinger er:
• Frykt for allergiske reaksjoner, eller forverring av allergi
• Frykt for påvirkning av barna i forhold til valg av bosted
• Frykt for å bli blandet inn i ansvaret for dyreholdet hos den andre

Foreldre kan prøve å snakke sammen, og helst være enige om dyrehold. Dette gjelder selv om barnet bor i to husstander. Prøv å forhandle, og se spørsmålet fra flere sider. Det er sjelden en god ide å være kompromissløs.

Vær et godt eksempel
Foreldre påvirker barna gjennom å være gode eksempler. Dersom du vil at barnet ditt skal ha glede av kjæledyret, så må du hjelpe barnet til å lykkes. Dette gjør du gjennom å legge til rette, samarbeide og gi barnet tilpasset ansvar for dyreholdet. På den måten kan dyr i familien gi rom for utvikling, samarbeid og glede. For vi ønsker oss ikke et dyrehold som fremmer konflikt og frustrasjon.

Mer informasjon
Ta kontakt med klubber eller enkeltpersoner som har erfaring, dersom dere vil vite mer om dyrehold. Ta kontakt med familievernkontoret om dere trenger hjelp til konflikter som går ut over barna.

Torgeir Finsås