Barnet mitt vil ikke komme på samvær hos meg


Er du mor eller far som ikke får kontakt med barnet ditt? Noen ganger kan samarbeidet mellom voksne og barn bli så vanskelig at kontakten brytes. Her kan du få noen råd til ettertanke og noen tips om hva du skal gjøre.

Se det fra barnets side
Prøv aller først å justere deg til den virkeligheten barnet opplever.
Tenk nøye igjennom om du som forelder har bidratt med noe som gjør det vanskelig for barnet.
Er det noe som må ryddes opp i? Ligger det en konflikt til grunn?

Barnet ditt har to foreldre
Det kan være lurt å snakke med den barnet bor hos. Men ofte er det så sterk konflikt mellom de voksne at du lett kan oppleve at samvær og kontakt blir motarbeidet. Noen ganger kan det faktisk være slik at foreldre påvirker barna til å bryte kontakten. Andre ganger kan det være at den faste omsorgspersonen blir urettferdig mistenkt for å sabotere samvær. Vær veldig nøye med å undersøke med den faste omsorgspersonen før du konkluderer. Snakk med flere i familien. Vær åpen.

Tips for å oppnå kontakt?
Prøv å snakke med barnet ditt på en måte som passer til alderen. Foreslå nye tider eller steder som kan gjøre det lettere for barnet ditt. Pizza etter skolen i stedet for samvær hjemme hos deg. Samtale i bilen når du kjører til fotballtrening.
Vær på tilbudssiden. Skriv brev, send meldinger og still deg til disposisjon. Send informasjon om ditt liv og fortell noe hyggelig. Men husk: ikke gjør dette så ofte at det blir et mas. Vær veldig nøye på ikke å skape dårlig samvittighet hos barnet. Dårlig samvittighet kan være en grunn til å trekke seg tilbake. La barnet ditt komme med en liste med forslag til møtepunkter eller aktiviteter dere kan gjøre sammen. Snakk med andre i familien og eks-svigerfamilien. Kan det være at de kan forklare noe du ikke har forstått? Pass på ikke å være for krevende. Det er sjelden lurt å be barnet om å innrette seg etter deg fordi du savner barnet ditt. Ta tiden til hjelp. Noen ganger går det seg til om du ikke har det så travelt. Det er viktig ikke å true med å trekke seg bort om du ikke får kontakt med en gang.

Hva sier loven?
Barneloven slår fast at barn har rett til samvær med begge foreldre. Da har du som foreldre også rett på samvær med barnet ditt. Samværet skal være til barnets beste, og barnet skal kunne få si sin mening. Meningen til barnet skal legges vekt på etter alder og modenhet. Når det gjelder større barn (over 12 år) legges det stor vekt på det de selv mener. Husk likevel at de voksne har det siste ordet, så lenge de tar hensyn til barnets beste.

Hvordan gjennomføre retten til samvær?
En domstol kan bestemme at det skal være samvær. Det er veldig sjelden noen god løsning å bruke makt for å få til samvær mellom foreldre og barn. Jo eldre barna er jo mer praktisk umulig blir det å ha samvær dersom barna ikke vil.

Mekling på familievernkontor?

Familievernet i Norge skal prioritere å gi et tilbud i slike konflikter som vi har beskrevet her. Ta kontakt med ditt nærmeste kontor. Du kan bestille mekling etter barneloven om du skal til retten, eller rådgivningstime for deg alene. Det går også an å komme både barn og voksne for å løse opp i flokene sammen med oss på familievernkontoret.