Blir jeg manipulert?


Noen ganger kan du ha følelsen av å bli manipulert av partneren din, eller andre i familien. Hvordan kan du oppdage dette? Hva kan du selv gjøre? Hva er manipulasjon?

Vi kan bruke ordet manipulasjon negativt, når noen kommuniserer bevisst for å oppnå egen fordel. I tillegg ligger det en skjult strategi bak. Det hele er planlagt. Vi kan kanskje beskrive det som en slags lureri i kommunikasjonen. Det er ikke alle som lar seg manipulere eller lure like lett. Vi vet jo også at vi har forskjellige områder der vi har «svake punkter», og disse varierer mye fra person til person. Å manipulere andre kan også være positivt når det skjer med respekt, for eksempel å la et barn vinne i brettspill for å oppleve mestring og glede.

Noe alle gjør?
Det å prøve å oppnå egen fordel gjennom å påvirke andre, er noe de fleste av oss gjør fra tid til annen. Det kan vel hende at noen av oss også planlegger bevisst hvordan man skal få det som man vil.
Kari som ønsker seg en sosial kveld med noen venner, vet at samboeren, Hans, er sliten og vil si nei om hun spør direkte. Så det gjør hun ikke. I stedet spør hun:
- Skal vi ikke kose oss hjemme i kveld? Kanskje du kan lage litt mat til oss? Jeg synes du har neglisjert meg i det siste.
Hun vet at Hans lett får dårlig samvittighet, og at det ligger påvirkningsmuligheter i dette. Og så:
- Lag litt ekstra, så har vi til i morgen!
Allerede før Kari spør regner hun med å få ja fra sin samboer. Når samboeren er halvferdig med matlagingen, sier hun:
- Dette blir jo så godt at vi må invitere noen venner. Jeg kan dekke bordet. De kommer til å elske maten din, Hans!
Kari har tenkt helt fra starten at når Hans først er i gang, vil litt strategisk ros gjøre at hun får samtykke til å invitere. Når gjestene er kommet og måltidet fortært, spør Hans seg hvorfor det ikke ble en stille kveld på sofaen, som planlagt. Han har blitt manipulert.

Uskyldig eller farlig?
Eksemplet over er relativt uskyldig, og mange kan kjenne seg igjen. Så lenge det skjer en gang i blant er det ingen grunn til uro. Men det kan være noen faresignaler som det er verdt å være oppmerksom på. Særlig gjelder dette om det skjer ofte.

Faresignaler
• Du handler utfra en tanke eller følelse som andre har «skapt» hos deg
• Du legger merke til at du ofte påvirkes uten helt å skjønne hva som skjedde
• Du skjønner at noe ble galt, men klarer ikke å få sagt fra hva du helst vil
• Du oppdager at en annen klarer å utnytte dine svake punkter til egen fordel
Hva kan du gjøre?
Kommunikasjon handler om to eller flere parter. Vi har alltid både en sender og en mottaker av ord og signaler. Noen har sagt: «Den eneste du kan forandre på er deg selv». Om du tenker at du blir manipulert, kan du prøve å gjøre dette:
• Beskriv for deg selv hvordan du påvirkes
• Vær tydelig i forhold til dine valg og si ifra hva du vil
• Si ifra når du opplever deg manipulert, og sjekk ut om det var med hensikt
• Still krav til dine nærmeste om å kommunisere tydelig
• Lytt til både tankene og følelsene dine
Manipulerer jeg?
Svarer du ja på dette spørsmålet går det an å endre på vanene dine. Da har du kanskje en kommunikasjonsform du ønsker å forbedre, og en innsikt i at den kan bli ubehagelig for dine nærmeste.
Åpenhet er løsningen. Et viktig kjennetegn på manipulasjon er at den er skjult og strategisk. Da kan du bestemme deg for å være mere åpen om det du ønsker å oppnå. Du må passe på at åpenheten samtidig uttrykker respekt for andre sine behov. En slik åpenhet krever litt mot, men vil på sikt være en form mange vil sette pris på.
Karis alternativ:
- Du, jeg ser du er sliten. Men kunne du likevel tenke deg at vi inviterte et par venner over i kveld. Jeg kjenner at jeg har så behov for det. Vil du gjøre det for min skyld?
Eller
-Du sier du trenger å hvile i kveld, men er du sikker på at vi ikke begge ville hatt godt av litt sosial kontakt. Hjelper du meg med det, så skal jeg stille opp for deg en annen gang.
Hans alternativ:
- Har du en baktanke med det der? Jeg trenger faktisk å hvile meg i kveld! (med et smil eller varme)
Eller
-Jeg fikk følelsen av at du hadde en plan med denne samtalen. Prøver du å få meg til å gjøre noe jeg ikke vil? (med et smil eller varme)
Eller
-Jeg liker best at du er åpen og direkte med meg. Det fikk jeg ikke følelsen av nå nettopp!(med saklig fasthet)

Torgeir Finsås