Far og mann


Er det noe spesielt med å være far? Trenger barna en far når de har en god mor?

Kulturforskjeller
Det finnes mange måter å organisere familier og omsorg for barn på. Det er forskjellig fra sted til sted og fra en tidsepoke til en annen. I dag, i vårt samfunn, forventer vi at vi skal dele på rettigheter og plikter. Men vi behøver ikke å gjøre det helt likt. Om du er far er det viktigste at du bruker evnene dine slik at:
• Du får gitt barnet ditt det han eller hun trenger
• Du klarer å samarbeide med barnets mor, slik at det blir god plass til begge foreldre

Hva trenger barna fra far?
Svar på slike spørsmål kan lett bli litt overfladiske. Det viser seg likevel at vi menn ofte er flinke til å:
• Leke og delta i sport og konkurranser
• Gi utfordringer og spennende opplevelser
• Fordype oss i hobbyer og aktiviteter
• La barna prøve seg på egenhånd
• Mye annet

Men forskning viser at vi også er flinke til å:
• Gi omsorg, støtte og anerkjennelse
• Ivareta praktiske behov for mat, varme og trygghet
• Skape god følelsesmessig kontakt

Det blir gjerne best dersom en far klarer å kombinere disse egenskapene. Det går ikke alltid slik i praksis, men noen ganger får vi det til.

Hvordan samarbeide med mor?
Selv om en god og trygg stemning mellom foreldrene er viktig for barn (dere behøver ikke være kjærester for å få til det) er det ikke lenger nok at far er glad i mor, og ferdig med det. Her kommer noen viktige tips for godt samarbeid med mor:
• Ha forståelse for at mor går gjennom en «biologisk» prosess under svangerskap, barsel og ammeperioden
• Vær opptatt av ditt barns beste. Fokus på barets behov, ikke dine egne
• Gi hjelp og avlastning når det trengs, del på byrdene
• Ha egne meninger om hva som er bra for barn, men vær villig til å forhandle og lære av barnas mor

Finnes det typiske feil jeg kan prøve å unngå?
Siden vi menn er jevnt over litt senere «biologisk intunet» på fødsel og småbarn-tid, kan vi noen ganger bli litt teoretiske og firkantede. Husk på:
• At kjærlighet som regel er viktigere enn prinsipper
• At rettferdighet mellom foreldrene ikke alltid er til barnets beste
• At økonomiske fordeler ikke må komme for mye i veien for barnas behov

Vær far!
Barn trenger først og fremst to foreldre. Finn din plass til dine barns beste. Dersom du vil lese mer om barn og barneoppdragelse har vi mange artikler om dette. NRK har nettopp hatt en flott serie om å være far. Sjekk ut den!

Torgeir Finsås