Farsrollen i en kvinnedominert barneverden


Du ønsker å ta ansvar som far. Hvordan skal du finne rollen din?

Biologisk kan mor ha et forsprang
Når en kvinne blir gravid, skjer det forandringer i kroppen fra første stund. Det er også en psykologisk og sosial prosess som skjer kontinuerlig gjennom tiden som gravid, under fødselen og gjennom barsel- og ammeperioden. Dette er påvirkninger vi menn ikke får ta del i på samme måte. Men det skjer noe med oss også. Allerede fra starten kan du ha mange alternativ for hvor du vil legge ditt fokus. Hva vil du gjøre?
• Ingenting - avvente fødsel og barseltid?
• D elta fra starten, være med der du kan? Ultralyd, fødselsforberedende kurs osv.
• Sørge for arbeidsinntekter og trygg jobb?

Det er ikke alt som man kan forestille seg, eller planlegge på forhånd. Det kan være like greit å «ta det når det kommer», sier noen. Men reflekterer du over slike spørsmål som du ser over, kan bli mer forberedt på det som skal komme, du også.
Flest kvinner i barnehager og på helsestasjonen
Når barnet er født trenger dere foreldre råd, rollemodeller og samarbeidspartnere. I mange omsorgsrelaterte yrker er det overvekt av kvinner. Du møter dette i babyutstyrsbutikken, i barnehagen, på helsestasjonen og i mange andre sammenhenger. Noen sier at dette er en kvinneverden hvor menn opplever å komme til kort.

Er det forskjell på menn og kvinner som foreldre?
Det er flere forskjeller på menn og kvinner som gruppe. Men enda flere forskjeller finnes fra person til person. Vi har ikke funnet det endelige svaret på hva som er kulturbetinget på den ene siden og hva som kan være mer biologisk betinget på den andre. Kanskje er ikke dette så viktig heller? Du må uansett forme ditt liv som far selv.

Hva er typisk for menn?
Mange har fortalt at kommer det en mann inn blant personalet i barnehagen eller skolefritidsordningen, kan det bli ekstra fokus på litt tøffere aktiviteter og lek. Der mange kvinner er gode på å skape trygghet og omsorg, kan mange menn fokusere på lek, sport og spenning. Men som enkeltpersoner har de fleste, uavhengig av kjønn, potensiale til å innta begge disse rollene. Og for barna er det nødvendig å møte både trygghet og utfordring. Hvordan vil du være for ditt barn? Hva er viktigst å gi barnet ditt?

Juster deg til barnet ditt
Barn er også veldig forskjellige. De kan ha behov for å bli møtt på ulikt vis. Derfor er det så viktig at foreldre klarer å justere seg til barnas «personlighet». Først etter at du har forstått ditt barns behov, gir det mening å vise barnet alternativer eller utfordringer. Derfor vil du ikke kunne utforme en farsrolle bare utfra dine verdier og erfaringer. Du må lære å lese barnet ditt, og prøve ut hva slags far barnet ditt trenger.

Inkluder barnet i din verden
Dersom du først har tatt deg tid til å justere deg til barnet ditt, kan du bruke dine interesser og hobbyer, ja noen kan til og med bruke jobben din, til å få felles opplevelser med barnet. Du har med deg et blikk på hva barnet trenger og kan ta inn. Du tenker på alder, utvikling og personlighet. Husk at din entusiasme og ditt engasjement smitter.

Vær en moderne far
Vi lever i et samfunn der vi har tilgang til mye kunnskap. Vær en moderne far på den måten at du er åpen for å lære. Du kan lære av, og samarbeide med:
• Partneren din
• Besteforeldrene
• Venner og nettverk, gjerne andre fedre
• Fagfolk og litteratur, for eksempel foreldreveiledningsprogrammet ICDP