Gi tydelige tilbakemeldinger


Sjansen for å få det bra sammen med noen, blir større om du sier i fra om hva du synes er vanskelig og hva du skulle ønske, - og at du sier det på en respektfull måte. Her er oppskrifta!

Vi har alle opplevd situasjoner der andre gjør noe som sårer eller irriterer deg. Det kan være vanskelig å gi tydelige tilbakemeldinger om slike hendelser, og mange biter det heller i seg. Dette gjelder både i familielivet og i andre relasjoner. Lar du det hope seg opp med irritasjon, sier du gjerne alt for mye negativt på en gang. Om du i tillegg tillegger den andre uedle motiver for det som er gjort, trappes konflikten gjerne opp. Da kan det være lurt å holde seg til de fire punktene som beskrives her Få fram det du mener, uten å såre unødvendig.
1. Beskriv det som skjedde
• Ta utgangspunkt i en hendelse. Ikke vent så lenge før du tar det opp.
• Du bør ta opp en ting av gangen. Tar du opp mange ting på en gang, vil det trolig få den andre til å føle seg veldig utilstrekkelig og dermed gå i forsvar.
• Fortell om det som hendte uten å legge inn dine tanker om hva som var den andres hensikt.
Eksempel: Når du setter deg i sofaen med avisen rett etter middag, før det er ryddet opp…
2. Gi uttrykk for dine tanker og følelser
• Bruk jeg-budskap. Fortell dine egne følelser og tanker knyttet til det som den andre gjorde
• Ikke si noe om hva du mener den andre gjør galt
• Ikke si noe om hva du tror er hennes eller hans uedle hensikter
Eksempel: da blir jeg både irritert og lei meg fordi jeg er sliten på den tiden av dagen, og blir alene med ryddingen
3. Beskriv alternativ handlemåte
• Beskriv kort men tydelig hvordan du skulle ønske den andre ville handle i denne type situasjon
Eksempel: Jeg skulle ønske vi kunne dele på oppryddingen etter middagen. Enten at vi gjorde det sammen eller at vi tok annenhver dag.
4. Positiv effekt
• Beskriv de positive effektene den alternative handlemåten gir for deg.
• Du kan kun si noe sikkert om hva som blir positivt for deg. Men du kan vise til hvordan du vil være mer positiv mot den andre som en konsekvens av endringen.
Eksempel: Da vil jeg bli mer opplag og jeg vil bli blidere også, fordi jeg vil føle det blir rettferdig.

Tilbakemeldinger om samspill
I en familie kan det utvikle seg væremåter overfor hverandre som irriterer, uten at den som irriterer har tenkt over det. Da egner det seg godt å følge denne modellen for tilbakemelding for å endre det. Her er et eksempel:
I selskapet i går avbrøt du meg da jeg begynte å fortelle om prosjektet jeg har startet på jobben min, og du fortsatte og fortelle om hvordan det skulle bli…

Da ble jeg lei meg, og følte meg absolutt ikke på høyden, som om jeg ikke evnet å fortelle om det selv.

Jeg ville gjerne at du lot meg fortelle min historie ferdig, og om du hadde noe å tilføye kunne du gjøre det etter at jeg hadde fortalt ferdig det jeg begynte på.

Da ville jeg bli i bedre humør og ha bedre selvtillit i selskapet. Jeg ville sikkert også være hyggeligere mot deg.

Tilbakemeldinger om kjærlighet og sex
Det kan være vanskelig å si i fra til partneren om behov for å merke at du blir elsket. Det er sårt, og den andre kan føle seg urettferdig angrepet. Ved å følge oppskrifta på tilbakemelding, kan det bli litt enklere. Her er to eksempler på hvordan det kan gjøres:
Når du ikke svarer når jeg sier at jeg elsker deg…

Blir jeg redd for at jeg ikke betyr noe for deg lengre.

Jeg skulle ønske at du sa du elsker meg når jeg sier det til deg, for jeg trenger det for å bli trygg på at det er oss.

Da ville jeg bli gladere, tryggere på deg, og bli rausere mot deg med kjærlighetserklæringer og forståelse.

Og om sex…
Når du har snudd deg bort hver gang jeg har invitert til sex de siste to ukene…

Blir jeg redd for at jeg ikke betyr noe for deg lenger, og at du ikke synes jeg attraktiv lengre.

Jeg skulle ønske at du kunne fortelle meg om hvorfor du ikke har villet ha sex. Jeg vil også at du kunne fortelle om dine seksuelle ønsker og behov, og at du formidlet til meg om du synes jeg er seksuelt attraktiv for deg.

Da ville jeg bli tryggere på om du bryr deg om meg, og vil kunne være en bedre kjæreste for deg.

LYKKE TIL!

ANNE KARIN ARVOLA