Hjelp barnet å oppdage verden


Nyttige tips for foreldre og andre som vil hjelpe barn i læring og utvikling.
Foreldreveiledningsprogrammet som familievernkontoret bruker, har noen punkter til støtte for foreldre som vil gi barna hjelp til å utvikle seg. Mange foreldre har store ambisjoner på barnas vegne. Dette kan faktisk bli litt slitsomt for barna. På den andre siden er det ikke noe galt i å ha positive forventninger til barna. Her kommer tre temaer du kan ha i mente når du skal finne den «rette miksen».

Hjelp til å samle oppmerksomheten
Noen ganger kan vi se at foreldre og barn er sammen, men opptatt av helt forskjellige ting i omgivelsene. Pass på at det ikke blir sånn hele tiden. Barna trenger ofte hjelp til å samle oppmerksomheten sin. Et forslag er at du som voksen tilpasser deg det barnet er opptatt av slik at dere får felles fokus. En annen måte er at du aktivt tar kontakt og leder gjennom å si «Se her…». Så viser du fram det du ønsker at barnet skal oppleve eller se.
Uten felles opplevelse av omgivelsene er det ikke så lett å snakke eller gjøre noe sammen. Gode felles opplevelser er grunnlaget for kommunikasjon. Er du heldig å ha en jobb eller hobby der barna kan tas med en gang i blant, er dette en ypperlig anledning til å ha felles opplevelser. Husk bare på å vurdere barnas alder og modenhet. Det bør jo ikke bli for voldsomt eller for mye. Det kan også hende ditt barn er forskjellig fra deg, og dere ikke klarer å møtes i felles interesser. Forhold deg bare avslappet til dette. Selv om barnet ikke fristes til videre engasjement, har det likevel opplevd noe sammen med deg.

Vær engasjert!
For at små barn skal forstå hva som skjer rundt seg og oppleve det som meningsfullt, trenger de en voksen til å sette ord på opplevelsene. Dette skjer som regel helt automatisk allerede fra fødselen av. Ved å sette ord på, gi navn til og vise hvordan ting fungerer, samtidig som du viser følelser for det dere opplever sammen, vil opplevelsen bli noe som barnet etter hvert husker som viktig og meningsfullt.
Fortsett med dette også når barna blir større. Tilpass samtalene og forventningene til barnet eller ungdommens alder, og åpne deg etter hvert for at informasjon og entusiasme skal flyte begge veier mellom barn og voksne.
Snakk med barnet, gi navn til og beskriv det dere ser. Vis barnet hvordan ting er satt sammen og virker. Forklar sammenhenger mellom hendelser i omgivelsene. Gjør dette mens du formidler entusiasme og engasjement for det dere opplever. Vær rolig og utadvendt samtidig som du viser egne følelser.

Forklare og fortelle
For at barnet ditt skal utvikle seg intellektuelt er det viktig å forklare og fortelle. Da vil barnet forstå mer av verden rundt seg. Hos yngre barn kan du du utvide barnets opplevelse og forståelse ved å sammenligne det dere opplever sammen her og nå med noe barnet selv har vært med på tidligere. «Husker du da vi besøkte onkel og tante? Da så vi også at noen holdt på med hester. Men her skjer det på en litt annen måte enn da». Når barnet blir eldre kan du gå dypere inn. Du kan fortelle historier med tilknytning til opplevelsene, og du kan finne likheter og forskjeller eller gi forklaringer og stille spørsmål.

Forslag til hva du kan gjøre
Her må du selvfølgelig tilpasse til alderen barnet er i, men prøv å:
• Gi forklaringer, fortelle og finne årsaker til hvorfor noe skjer
• Sammenligne likheter og forskjeller i forhold til en annen opplevelse
• Finne sammenhenger til fortid og framtid
• Lage og fortelle historier om det dere opplever sammen
• Tegne, se på bilder og lage teater ut fra det dere opplever

Kjærligheten er alltid viktigst
Som jeg har skrevet før i denne spalten, er kjærligheten alltid viktigst i barneoppdragelsen. Den gode stemningen og tilhørigheten er forutsetningen for at tipsene i denne artikkelen skal virke.
Det å stimulere og hjelpe barn er heller ikke et spørsmål om å være flink. De aller fleste foreldre vet av seg selv hvordan de skal gjøre det jeg har skrevet om over. Men om du vil strekke deg litt lengre, eller tenker at dere skal utvikle dere videre sammen, kan det være viktig å være bevisst på hva du gjør. Da kan du ta vare på artikkelen, og merke når det jeg har skrevet om skjer. Prøv å gjøre mer av det som virker positivt for deg og ditt barn.

Hvorfor er det viktig å hjelpe barna?
Barn vil senere i livet ha nytte av å kjenne gleden ved å lære. Kunnskapen de har fått gir selvrespekt, og respekt for andre. Det er nødvendig å kunne holde fokus, og ha en positiv nysgjerrighet. Alt dette er du med på å legge grunnlaget for, og videreutvikle hos ditt barn.
Artikkelen er skrevet på bakgrunn av ICDPs program for foreldreveiledning. ICDP er en norsk organisasjon som samarbeider med et internasjonalt nettverk av forskere og medarbeidere for å utvikle tiltak for barn og omsorgsgivere. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (bufetat) bruker dette programmet.