Husarbeid til besvær


Hva gjør husarbeid til en konfliktsak, og hvordan løser dere problemene?
Hvem rydder kjøkkenet? Hvem vasker klærne? Hvem rydder ut søpla? Hver enkeltoppgave i huset er ikke så stor, men til sammen tar det mye tid og mye krefter. Særlig hvis du samtidig irriterer deg over at det er du som må gjøre det - mens partneren slapper av!

Privilegiet å få slappe av
I noen faser av livet er det mye som kreves av oss. Det kan for eksempel være slitsomt arbeid, sykdom, parproblemer, små barn eller tenåringer. Det du kan trenge mest er å få slappe av noen timer om dagen. Men et familieliv krever at en rekke arbeidsoppgaver i hjemmet blir utført. Er begge partene slitne, kan det bli en krangel om å få den hvilen som begge mener de trenger. Det kan også bli konflikter om den ene parten lenge har vært sliten og sluppet lett med husarbeid, og den andre føler seg urettferdig belastet.
• Si i fra om du er sliten og trenger hvile, og si hva du kan klare å gjøre av husarbeid allikevel.
• Gi anerkjennelse av partnerens ekstra innsats selv om du ikke kan bidra like mye.
• Fortell om din plan for hvordan du vil bidra mer når du får mer overskudd.

Om begge er slitne
Det er viktigere å ha det fint i parforholdet og sammen med eventuelle barn, enn å ha det perfekt ryddet og rent i hjemmet. Det kan bli et rent helvete. I perioder med lite energi til husarbeid, er det viktig å jobbe seg fram til en enighet og en plan på hva som er det viktigste.
• Sett deg inn i hvordan din partner har det og forklar hvordan du har det.
• Si hva du trenger for å greie og bidra mer igjen.
• Snakk sammen for å bli enige om hva som er det viktigste å prioritere i hjemmet.
• Finn ut på hvilke områder lista kan legges lavere.
• Lag en ansvarsfordeling slik at dere har felles forventninger til hvem som gjør hva.

Forventninger til den andre.
Slik de fleste familier har det, forventes det at begge i et parforhold bidrar, og at barn også gjør noe. Kjønnsrollemønster fra eget barndomshjem kan ligge som en bevisst eller ubevisst føring for hvor mye og hva kvinnen og mannen skal gjøre i huset. Har partene store ulikheter i forventninger, kan begge handle i beste mening, men likevel blir det konflikter.
• Snakk sammen om hva dere forventer av hverandre, og hvorfor det er slik. Det er ikke sikkert at kjønnsrollemønster fra barndomshjemmet er det som passer best for deres liv.
• Lag en oversikt over hva det er som skal gjøres i hjemmet, og når det skal gjøres.
• Lag en ansvarfordeling som begge opplever som rettferdig.
• Gi hverandre fleksibilitet. Noen dager er du mer sliten eller har mange andre oppgaver.

Ulike krav til standard
Det er ikke gitt at alle har samme standard for hva som er bra nok når det gjelder husvask, stryking av klær, rydding og så videre. I deres hjem kan det være lurt å bli enige om hva som skal være bra nok standard på ulike områder. Det er også et spørsmål om hva som blir viktigst å bruke tid på. Det er ikke gitt at den som krever mest skal avgjøre standarden, men begge må føle seg komfortabel. Og du kan kanskje ikke kreve veldig høy standard på et område der du aldri gjør en innsats selv?
• Snakk om hvilken standard dere vil ha og hva som da skal brukes mindre tid på.
• Ta sjansen på å si det, om en bestemt standard er helt avgjørende for din trivsel, og forklar hvorfor det er slik.
• Fordel oppgaver rettferdig, men ut fra interesser og talent.
Verdsett det den andre gjør
Det er lett å bli veldig opptatt av det som du selv bidrar med i hjemmet, og da legge mindre merke til hva andre gjør. Den ene bruker kanskje mye tid med matlaging, mens den andre bruker mye tid på bil eller betaling av regninger.
• Ved å snakke om det som gjøres i huset kan dere bli bevisst begges innsats.
• Verdsett tydelig den andres innsats.
• Unngå diskusjoner om hvem som har vært flinkest. Kom det heller i forkjøpet med å rose partnerens innsats og be om ros selv.

Anne Karin Arvola