Hva med oss som har barn med nedsatt funksjonsevne?


Barn med nedsatt funksjonsevne krever ofte mer omsorg. Foreldrene kan komme til å stille seg spørsmålet ”Hva med oss?” Skal vi ikke snart få tid og mulighet til å ta vare på oss selv og hverandre?Bufetats kurs for par som har barn med nedsatt funksjonsevne kan være til hjelp i parforholdet og familielivet. Kurset heter faktisk «Hva med oss?», og setter fokus på samlivet i en krevende hverdag. Det finnes også et opplegg for aleneforeldre som heter ”Hva med meg?”. Denne artikkelen vil først og fremst handle om tilbudet til foreldre som bor sammen med en partner. Det kan være far eller mor til barnet, men det kan også være en ny samboer.

Hvordan er hverdagen med et spesielt barn?
Mange foreldre, og søsken også, opplever at livet blir beriket gjennom å leve sammen med et barn som må takle hverdagen utfra andre forutsetninger enn de vanlige. Dette til tross for at omsorgsoppgavene og kravene kan være store. Sett utenfra kan mange tenke: «Stakkars, de har det tøft!» Men virkeligheten er at de færreste selv tenker at det er noen som helst grunn til at de skal bli syntes synd på.

Likevel kan det være en felle å gå i: Foreldrene kan faktisk komme til å yte så mye for barnet sitt at det ikke blir fokus på egne behov. Denne balansegangen er ikke alltid enkel å finne. Og her er noe av bakgrunnen for at bufetat arrangerer egne kurs for foreldre og enslige som er i en omsorgskrevende situasjon. Harstad og Narvik familievernkontor er ressurskontor i nord på dette tiltaket, og organiserer arbeidet i hele landsdelen vår. I det siste har vi også fått anledning til å åpne for påmelding fra hele landet, særlig når kursene er tilknyttet spesielle opplevelser. Det var tilfelle med Svalbardkurset vårt og også det siste kurset i Alta.

Men å gi foreldrene en flott opplevelse er bare en positiv bieffekt av samlingene. Barna er avhengig av den omsorgen vi foreldre kan gi, og de som er svakest eller mest utsatt er ekstra avhengig av at foreldrene fungerer. Å investere i parforholdet er å investere i dine barn.

Trygg havn
Vårt håp for et godt parforhold er ofte at det skal gi oss en trygg havn. Et sted der vi møter forståelse og støtte. Men det kan holde hardt for noen og en hver om man er utslitt etter jobb og tidsklemma ikke gir noen åpning. Da kan det være fristende å nedprioritere parforholdet. Slik er det i stor grad når ekstra omsorgsoppgaver krever sitt.

For å utvikle gode parforhold er det viktig å kjenne hverandre godt og å opprettholde nysgjerrigheten overfor hverandre. Forskning har dokumentert at et positivt fokus, imøtekommende svar på partnerens invitasjoner og evne til å reparere skrammer etter krangler og konflikter, bidrar til å styrke et parforhold. Havner dere der at dere ikke har tid til det, og bare prioriterer å gi omsorg? Da kan det føre til at det blir konflikter i parforholdet som på sikt vil være en påkjenning for barna.

Dette er et typisk dilemma, fordi det er så lett og så riktig å si det. I arbeidet sammen med foreldre som har barn med spesielle behov, opplever vi som er hjelpere ofte at vi ikke har svar eller løsninger. Men det er lærerikt å høre på diskusjoner der foreldrepar snakker om hvordan de skal klare å ta vare på hverandre, samtidig som de står i den livssituasjonen de gjør.

Omsorgspersoner
Mange foreldre til barn med ulike problem eller funksjonsnedsettelser, opplever at de får en rekke tilbud som skal lære dem om diagnoser, behandling og tiltak. Til slutt kan de mer enn helsepersonellet som skal veilede dem. Mange opplever å ha gått mange runder i en resurskrevende kamp mot systemet. Da kan det være befriende for en gangs skyld å fokusere på å ha det bra med seg selv eller hverandre. Det er viktig å unne seg det.

Sorgen og gleden
Livet med et spesielt barn er et av temaene som vil være aktuelt. Det ligger glede i mestring og fremskritt, og dette kan være utrolig sterkt når det er hardt tilkjempet. Men det er også slik at sorgen over tapte muligheter ligger der. Livet ble aldri det samme etter diagnosen, kan vi få høre.

Kurs?
Kan man gå på kurs for å lære om samlivet? Erfaringen i Bufetat er at mange kursdeltakere i våre ulike kursopplegg er veldig fornøyd. Kurset gir en anledning til et pusterom i en hektisk hverdag. For foreldre til barn med funksjonsnedsettelse innebærer det at man kan komme seg bort, gjerne en helg, og så konsentrere seg om å få det bedre med seg selv, og sammen med partneren. Innholdet i kurset ”Hva med oss?” fokuserer på en del av de temaene du har lest om i denne artikkelen. Om forventninger og håp i parforholdet, om følelser og konfliktløsning, om livet med et annerledes barn. ”Hva med meg?” kurset fokuserer naturligvis mer på ressurser i deg selv og ditt nettverk.

Gjelder det deg?
Vi har valgt å la foreldre selv definere om de tilhører målgruppa foreldre til barn med funksjonsnedsettelse. De trenger ingen dokumentasjon utover egen vurdering. Mange diagnoser er representert i familiene: ADHD-barn, Downs syndrom, ulike muskelsykdommer og hjertefeil, og mange, mange flere. Det er Rita Vasseng som er daglig ansvarlig for «Hva med oss» arbeidet i region nord. Ta kontakt med henne på Familievernkontoret i Harstad om du vil vite mer. Din nærmeste helsestasjon skal også kunne formidle informasjon. Som regel bruker vi en helg, der det også er et poeng å komme litt bort hjemmefra. Tiltakene for å støtte foreldre er så viktige for samfunnet at kursene vi arrangerer er sterkt subsidiert, så dette er tilbud det kan lønne seg å sjekke ut.

Torgeir Finsås