Kjæresten min spiller internettspill


Noen bruker mye tid på internettspill.
Dette kan skape frustrasjon hos partneren, som kanskje føler at tiden kunne være brukt til noe bedre. Spillingen kan bidra til både konflikter og følelsesmessig avstand i parforholdet.

Her brukes han om dataspilleren for å forenkle teksten, selv om det samme selvsagt gjelder kvinner som spiller.

Hvorfor bruker han så mye tid?
Internett byr på mange muligheter. Spill inviterer inn i fantasiverdener, troverdig visuelt utformet, og gjør det mulig å spille sammen med folk fra hele verden i sann tid. Mange av internettspillene har en slik utforming, at det kreves mye tid for hver gang det spilles for å komme i posisjon til å gå videre i spillet. Dessuten har tiden foran dataskjermen har en tendens til å gå veldig fort.

Internettspill som innbefatter samspill med andre i sann tid kalles onlinespill, eller online rollespill, er populært, og noe mer blant menn enn blant kvinner. Noen av disse spillene er basert på samspill i gruppe med andre spillere, og dermed blir det en lojalitet og gjensidig avhengighet til andre spillere. Dette fordrer at spillerne bruker tilstrekkelig mengde tid for å utføre en oppgave i spillet sammen med de andre i sin gruppe, og at de logger seg inn på spillet til avtalte tider. Dette er noe av forklaringen på at det går med mye tid, og at han ikke impulsivt vil bli med på noe du foreslår hvis han har avtalt å spille. Det kan hende at han ikke tenker over at prioritering av spillet betyr nedprioritering av deg og parforholdet.

Hva kan være grunner til å spille så mye data?
Vanlige årsaker til å spille internettspill, er å ha en arena å lykkes på, like utfordringene i spillet, kontakt med venner online, og kjedsomhet i hverdagen. Har han først begynt å spille kan det være vanskelig å slutte, fordi han har forpliktet seg og har laget det til en vane. Men det kan også handle om en flukt fra noe som er vanskelig i parforholdet. Når han spiller blir det mindre tid til å tenke på vanskelige ting i livet ellers, og han gjør seg utilgjengelig for å snakke om det.

Avhengighet?
Mange har hørt om spilleavhengighet, som er knyttet til pengespill og svært uheldige konsekvenser økonomisk og sosialt. I de aller fleste internettspillene er det ikke en økonomisk risiko. Men mange av de populære onlinespillene er basert på at spillere må være lojale til medspillere i sin gruppe, og derfor får de en slags sosial avhengighet på internett. Det kalles problematisk bruk når spilleaktiviteten prioriteres så høyt at den kommer i konflikt med jobb, skole, familieliv, eller annet sosialt liv.

Hvordan reagerer du?
Er du skuffet over at han ikke velger å bruke mer tid på deg? Eller kanskje bekymret for han eller forholdet? Blir du sint? Eller er du lei deg og føler deg ensom og valgt bort? Når du har det slik, hva formidler du da til din partner?

Noen kan trekke seg så mye bort at partneren oppfatter deg som likegyldig, og i hvert fall ikke en som trenger å få mer kontakt med han. Andre blir så irriterte og pågående at partneren ser deg som en kritiker som kan kritiserer tilbake, eller lurer seg unna slik at det ikke oppdages at han spiller dataspill.

I forhold som har vært vanskelig en periode, kan det også være en lettelse at han sitter foran dataskjermen. Da blir ikke vanskelighetene så tydelige. Så er det ikke slik at det som er vanskelig i et forhold smuldrer bort om man bare lar det være der uten å snakke om det og finne bedre løsninger. Det er heller slik at det forrenter seg og blir større.

Negative sirkler
Når din partner velger å bruke så mye tid på dataspill, kan det lett bli til at du maser. Og om det ikke virker, kritisere og kjefte for at han ikke bruker tid på deg. Så kan du komme til å demonstrere og la han «smake sin egen medisin» ved å velge å gjøre noe som ikke involverer han, når han ønsker å gjøre ting sammen med deg. Selv om det kan oppleves som helt rimelig for deg å avvise han når han vil ha kontakt, gjør det at dere kommer lengre fra hverandre. Og det vil trolig føre til at han vil spille mer; i spillet kommer han jo unna det kompliserte og konfliktfylte i samlivet.

Hva kan du heller gjøre?
• Fortell hvilke felles aktiviteter du har lyst til å gjøre sammen med partneren, helt konkret, og uten bebreidelse.
• Fortell hvordan du tenker og føler ved å bli valgt bort for en aktivitet
• Interesser deg for hva partneren holder på med. Når partneren bruker så mye tid på det, er det noe som er betydningsfullt i hans liv.
Internettspillingen trenger ikke å bli en fiende til parforholdet, men det trenger å få en passelig liten plass.

NB!
Som du kanskje allerede har tenkt, kan lignende problemer komme i kjølvannet av annen stor mengde aktivitet foran dataskjermen, for eksempel Facebook. Egentlig er det vel mye det samme som kan bli vanskelig, uansett hvilken ensidig aktivitet det er som fører til at det blir lite tid til å ta vare på parforholdet…

ANNE KARIN ARVOLA