Når foreldre bor hver for seg


Hvilke behov har et barn når foreldrene bor hver for seg?

Jeg ønsker å kunne være glad i alle viktige personer i mitt liv uten at jeg skal føle skyld, eller at jeg er illojal. Jeg tenker da på mamma og pappa, brødre og søstre, bestemor, bestefar, andre slektninger, ste-foreldre og venner av mamma og pappa. Jeg trenger å få gi og motta kjærlighet.Jeg trenger regelmessighet i livet mitt, slik at jeg kan planlegge hva jeg skal gjøre, men samtidig må jeg ha rom for forandring også.

Kontakten med mamma og pappa er min rettighet ikke deres! Jeg trenger å ha tid sammen med mamma og pappa uten hensyn til hvilke behov eller følelser de voksne har, og hva som passer for dem. Jeg trenger at mamma og pappa i kjærlighet kan gi meg tillatelse til å være sammen med dem begge selv om de ikke ønsker å se hverandre. Jeg trenger frihet til å være glad i både mamma og pappa siden begge er en del av meg.Jeg har mange forskjellige følelser. Når jeg er glad vil jeg gjerne kunne vise det.

Selv om mamma og pappa nå ikke liker å være sammen, har jeg behov for at de lar meg få føle at jeg er glad når jeg er sammen med dem. Noen ganger er jeg trist, sint eller redd, og jeg trenger at mamma og pappa gir meg lov til å vise dette.

Jeg ønsker ikke å skylde på noen for det som har hendt min familie. Jeg har ikke lyst til å ta parti.Jeg ønsker at mine foreldre skal ta de viktige avgjørelser i mitt liv, og at de ikke venter av meg at jeg skal gjøre dette. Jeg trenger å få fortsette å være barn. Jeg ønsker ikke å være en erstatning for en av mine foreldre mine, eller en voksen venn eller trøster for noen av dem.Jeg vil helst slippe å måtte velge hvem av foreldrene mine jeg skal bo hos. Det er bedre hvis mamma og pappa sammen kan ta denne avgjørelsen for meg. Det kan være at jeg føler det på denne måten selv om jeg er i stand til å ta avgjørelsen selv.