Når morskjærligheten lar vente på seg.


Det lille barnet er født. Men i stedet for den overstrømmende lykkefølelsen, er det en følelse av uvirkelighet og tomhet. Kanskje føler du både angst og tristhet også. Er det noe i veien med deg? Eller er dette en vanlig reaksjon? Hva kan det skyldes? Og hva kan det bety for babyen?

Ikke noe å skamme seg over
I en undersøkelse sa så mange som en tredjedel av mødrene at ikke har kjent morsfølelse mens de var på barselavdelingen. Det er ulikt hvor lang tid det tar før mødre kjenner på følelsen av moderlig nærhet til barnet sitt. Fra noen dager til flere måneder. Så ikke vær kritisk til deg selv for at du føler slik du gjør. Det er ikke noe å skamme seg over! Ha heller fokus på å legge merke til gode øyeblikk med babyen din, uten å tenke at du skulle følt mer eller annerledes enn det du gjør. Du er ikke en dårligere mor fordi du ikke føler mer morslykke enn du gjør. Om disse tankene er slitsomme for deg, kan det være god hjelp og snakke med noen fortrolige om hvordan du har det, enten det er partner, familie, venner, eller noen i hjelpeapparatet. Slik får du en bedre oversikt over hva det er som egentlig plager deg, og det kan bli lettere å finne roen.

Hva betyr det for barnets utvikling?
For det nyfødte barnet betyr det mye å bli holdt, at noen snakker kjærlig til det, har øyekontakt med det og at det det får nødvendig stell. Om følelsene dine er dine er «bedøvede» eller forvirrede, og du likevel klarer å gi barnet god, kjærlig omsorg og stell, vil barnet ha det helt fint. Husk at barnet ikke er en kritisk tankeleser! Ikke stress med å føle noe du ikke gjør. Det er ok. Det som betyr noe for babyen er at du gir barnet mye og god kontakt og stell. Men føles det så tungt at du ikke klarer å gi barnet kontakt, omsorg og stell, søk hjelp. Du kan for eksempel ta kontakt med jordmor, helsestasjon, lege, barneverntjenesten eller Familievernkontoret.

Forventninger i svangerskapet
I løpet av en graviditet kommer forventingene om den store babylykken. Forventningene ligger i kulturen, de blir formidlet gjennom idylliske bilder i glansende magasiner. De kommer også i form av forventningsfulle spørsmål fra familie og kjente. I svangerskapet er imidlertid ikke alt bare idyll. Det er høyst uvanlig å oppleve et svangerskap som problemfritt. Noen har tunge svangerskap, og føler de må holde en fasade for å dekke over humørskiftninger, hissighet, tristhet eller redsel. Føler du at det ikke er rom for å kjenne på de vanskelige følelsene, og undertrykker dem, kan det hende at du også undertrykket de spirene av morsfølelse som var i ferd med å vokse fram.

Vanskelige tanker
Om du har opplevd eller hørt om negative opplevelser med å få baby, kan dette bevisst eller ubevisst påvirke dine tanker og følelser om å få et barn. Hendelser helt fra din egen barndom kan gjøre at det vanskelig vokser fram morsfølelse. Noen kan ha bevisste eller ubevisste skyldfølelser på grunn av aborter. Dette kan også gjøre det vanskelig å skape rom for å få en nær og varm relasjon til babyen med det sammen.  Da kan det være nyttig og «lufte» vanskelige tanker gjennom samtaler. Snakk med noen du stoler på om det. Om det dukker opp svært vanskelige tanker og følelser mens barnet er nyfødt, kan du ta kontakt med for eksempel Familievernkontor eller lege og eventuelt bli henvist til samtaleterapi. Det er lurt og viktig å få hjelp tidlig.

Keisersnitt eller fødselskomplikasjoner
Etter et keisersnitt kan mange være omtåkede og sløve. Det kan føles helt uvirkelig at det plutselig ligger en baby i armkroken, og interessen for den lille kan utebli med det samme. Det samme kan gjelde hvis det har vært veldig smertefulle eller langvarige fødsler. Gi deg selv rom til å komme deg etter påkjenningene du har vært igjennom. Vær åpen til partneren, dine nærmeste og helsepersonellet om hvordan du har det, og hva som er dine behov nå. Som nybakt mor, er det viktig å tenke snille tanker om seg selv, og få mer energi. Babyen kan få all den omsorg og stell den trenger like etter fødselen fra faren, om moren ikke klarer. Det er ingen grunn til dårlig samvittighet om du trenger å hvile for å komme deg så lange babyen blir ivaretatt.

Ansvaret kan virke overveldende.
Når babyen er født, vet du at dette betyr at du for framtiden har ansvar for å beskytte og ivareta et lite menneske som er avhengig av deg for å klare seg. Det er et ansvar du har i minst 18 år, og kanskje livet ut. I den sårbare tilstanden du er i etter fødselen kan dette ansvaret virke overveldende og skremmende, og gjøre at du følelsesmessig kan kjenne en avstand til babyen.
Å sette ord på tanker og følelser rundt ansvaret du har som mor, kan hjelpe. Om du ikke har noen du vil snakke med om dette, kan de hjelpe deg å få oversikt og økt følelse av kontroll ved at du stiller deg selv spørsmål, og svarer på dem, gjerne skriftlig.

Hvordan er livet og samlivet?
Å få en baby er stor livsbegivenhet, og det er krevende. Hvis du har mange andre krevende hendelser å forholde deg til samtidig, kan du bli overbelastet.  Å få barn kan da heller  gi en uvirkelighets- eller kaosfølelse enn morsfølelse.
Det er ofte nyttig å snakke med en du stoler på og lag en oversikt over utfordringene du har. Skriv det gjerne ned, det hjelper for å få oversikt. Se om noe kan prioriteres bort i denne perioden, eller om det finnes løsninger på noe av det. Har du store belastninger i livssituasjonen du er i som går ut over din evne til å ta vare på barnet, bør du søke hjelp.
Er det slik at du sliter du i parforholdet du er i, kan det være en god investering å søke hjelp på familievernkontor. Det er kanskje spesielt viktig å gjøre det om du nettopp har fått barn. Da er det lite å tape og mye og vinne.

  ANNE KARIN ARVOLA