Pelsdyr allergi


Barnet mitt er allergisk mot pelsdyr. Fars nye kjæreste har hund. Kan jeg nekte samvær?
«Fortvilt mor»

Hei!
Dette spørsmålet er det mange som er opptatt av. For det første:

Ved tydelig og alvorlig reaksjon

Samværet skal utøves til barnets beste. Dersom ditt barn reagerer på en tydelig måte, kan du som første tiltak holde barnet tilbake fra samvær, men samtidig må du med en gang snakke konstruktivt med far om hvordan dere skal løse problemet. Dere skal sammen finne ut av dette.

Dersom far ikke mener barnet reagerer, eller ikke ser problemet

I dette tilfellet må du også snakke med far, og dere må sammen finne ut av situasjonen. Nå er det viktig at du kan dokumentere situasjonen.
• Du kan føre en logg der du beskriver reaksjoner barnet får i forbindelse med samvær
• Du kan ta bilder som dokumenterer utslett eller lignende
• Du kan få noen du stoler på, for eksempel besteforeldre til å vurdere
• Du kan kontakte lege

Dersom far er enig, men ikke gjør noe med situasjonen.

Hold barnet tilbake dersom det er klare reaksjoner, men vær oppmerksom på at du holder dialogen med far hele tiden.
Dersom du ikke ser tydelige reaksjoner, men er redd for at de skal komme
Det kan hende at du ikke har grunn til å være engstelig. Følg med, skriv logg og se det an.
Dersom far mener at barnet tåler eksponeringen og det ikke er så farlig
Bestill en legetime sammen, og snakk med legen om situasjonen.
Lykke til.