Skolestart!


Høsten er godt i gang, lærerstreiken er over og det er på tide å ta fatt på skolearbeidet for mange barn og unge. Hva kan foreldre gjøre for å støtte barna i skolesituasjonen?

Vi er blitt mer og mer oppmerksom på at det er viktig å gjøre det bra på skolen. Det er en sammenheng mellom å klare å realisere sine evner i skolesammenheng, og det å få det bra senere i livet. Men det er selvfølgelig også viktig at barn og ungdom har det bra med det de holder på med her og nå. Det får man gjerne gjennom å lykkes. Da opprettholdes en oppfattelse av seg selv som en person som klarer seg bra. Og da har man det gjerne bra! Skolen og lærerne har selvfølgelig ansvaret for læringsmiljø og pedagogisk opplegg. Men hjemmet og familien spiller en viktig rolle i tillegg til det skolen gjør. Her kommer noen innspill til hva dere som er foreldre til skolebarn eller skoleungdom kan gjøre:

Evner og motivasjon
Før trodde vi at evner og motivasjon var mer eller mindre stabile personlighetstrekk. Dagens forskning tyder på at begge deler er sterkt påvirket av situasjoner og relasjoner. Oversatt til «hjemmespråk»: Hvordan er situasjonen rundt leksearbeidet? Er det en god stemning mellom barnet som gjør lekser og foreldrene som oppmuntrer og hjelper. Det gjelder her som i mange sammenhenger at støtte, oppmuntring og tilrettelegging faktisk virker bedre enn bebreidelser, kjefting og kritikk. Eksempler på hva som kan gjøres er at foreldre «hører» barna i lekser. De kan kanskje også prøve å forklare noe barna ikke har forstått, eller bare undre seg sammen med barnet om noe er uforståelig. Neste skritt er kanskje å foreslå at barnet skal spørre lærer, medelev eller søke på nettet. En annen idé er å lære sammen med barnet. Det at mamma eller pappa også vil lære om historie eller språk kan bli morsomt og motiverende. Her er det jo utviklingsmuligheter for alle. Foreldrene kan også tenke på hvordan arbeidsplassen til barnet er: Er det ro? Fungerer det best å sitte i stua slik at noen hjelper til med å holde fokus? Eller blir det forstyrrende med mye bråk? Rutiner på når lekser skal gjøres kan diskuteres og avtales med barnet, uten at det behøver å få en form av tvang. Samtaler om hvorfor det er viktig å lære kan også skape motivasjon.

Fokus og oppmerksomhet
Gis det oppmerksomhet hjemme hos dere til hva som skjer på skolen og hva som skal gjøres av forberedelser? Det å være interessert er i seg selv en viktig påvirkning. Som voksen har du ansvar for stemningen hjemme. Husk å være blid og glad når dere samarbeider om skole. Spør hvordan barnet har hatt det på skolen og vær positivt nysgjerrig! Ja, svarer du kanskje. Mitt barn sier så lite når jeg spør! Prøv da å være litt tålmodig, utforsk litt og spør om konkrete hendelser. Fortell litt selv også i samtalen, så det ikke blir et «forhør»! Prøv deg fram i stedet for å gi opp.

Kunnskapshull?
Det kan også være viktig å gå helt konkret til verks, følge med i fagene og kanskje avdekke det som så fint kalles kunnskapshull. Noen ganger kan det være slik at barnet har blitt forstyrret i skolearbeidet. Da kan det oppstå hull som gjør at eleven ikke henger så godt med videre. Også foreldre kan være med å oppdage slike «hull» og tette de. Det kan i slike tilfeller være lurt å holde fokus på en ting av gangen, ha et prosjekt sammen med barnet. For eksempel i matte. Da kan dere planlegge, slik at dere setter av en tid for prosjektet. Når «prosjekttiden» er over kan dere sammen vurdere hva det har ført til. Lykkes dere med framgang, vil det være en fin opplevelse dere har sammen. Mange lærere inviterer foreldrene til samarbeid, og det kan godt være lurt å ha en dialog med læreren i forhold til konkrete kunnskapsprosjekter du og ditt barn holder på med.

Stabilitet
Foreldre bør så langt det er mulig legge til rette for en rimelig stabilitet i livet til barna og ungdommen. Stabilitet er viktig for å prestere bra. Dersom du stadig skal ta stilling til endringer i livet ditt, bruker du mye energi på nettopp det. Det forstyrrer konsentrasjon og oppmerksomhet på f.eks. læring. Kan du som foreldre sørge for en rimelig stabilitet i barnets livssituasjon, er dette ofte positivt.
Stabilitet er alt fra de store rammene rundt familien, som hvor - og med hvem - dere bor, til hvordan dere organiserer hverdagen med rutiner og planer. Livet er nå en gang litt omskiftelig. Mange barn må skifte ofte mellom foreldrene sine hjem, og de klarer det greit. Har dere det på den måten, så tenk likevel litt ekstra på at det ikke blir for mye uro og skiftninger i tillegg.

Forventninger
Mange blir fort litt redd for at barna skal føle for stort press dersom foreldrene forventer at de skal gjøre det bra. Men gode forventninger er bra for barn. Som en veiledning til oss selv kan vi tenke at positive forventninger er som gjødsel i en rosehage. Her gjelder regelen om passelig dose, altså verken for lite eller for mye. Men husk: glemmer du å gjødsle, går det i hvert fall dårlig! Barn vokser nemlig på positive forventninger.

Kan det ikke fort bli for mye?
Husk at ingen forventninger ofte vil værenegativt. «Ingen har tro på meg» gir ikke noe godt selvbilde. På den andre siden: det gir heller ikke et godt selvbilde om du aldri klarer å nå opp til det som dine nærmeste forventer av deg. Gode forventninger til barn er heller ikke det samme som at du som mor eller far skal «sole deg i glansen av vellykkede barn». De fleste foreldre vet godt hvor grensen går her, men er du i tvil så snakk om dette. Samtalepartneren din er både den andre foreldren og ikke minst barnet selv.

Gode rollemodeller
Barn lærer bedre av at vi er gode eksempler enn at vi gir all verdens formaninger. Vis i det daglige at du snakker positivt om skolen og om lærerne. Fortell om noe du har lært som du har nytte av i jobben din. Fortell at du ønsker å utvikle deg og gjøre det best mulig i det du driver med. Vær nysgjerrig og skap holdninger som: kunnskap er bra! Hold deg for god til lettvint å rakke ned på de som prøver å være flinke eller finne ut noe nytt.

Praktisk oppfølging
Praktisk støtte er viktig i seg selv og som en symbolhandling. Sørger du for nok skolemat og rent gymtøy? Sjekker du sekken? Hva med beskjeder fra skolen og ukeplaner? I dag er det veldig vanlig at barn bor ei uke hos hver av foreldrene. Vi på familievernkontoret snakker stadig med foreldre som «glemmer» å ta ansvar for slike praktiske forhold. De tenker at det tar den andre seg av. Men som du har sett over i denne artikkelen, det er viktig at nettopp du viser interesse og glede knyttet til skolen og hjemmearbeidet.

Og til slutt: Du behøver jo ikke gjøre alt vi har listet opp her samtidig. Prøv noen av tipsene og sjekk ut - så får du se om de passer hjemme hos dere.

Torgeir Finså