Snakke og lytte


Har dere opplevd at det er vanskelig å komme i mål når dere diskuterer? Utarter det ofte til krangel og beskyldninger når dere skal snakke om noe vanskelig? Kan en av dere fort bli lei seg og føle seg avvist? Prøv en av teknikkene vi beskriver her:

Mange måter å gjøre det på
Det finnes flere forskjellige opplegg for å trene seg til bedre kommunikasjon i parforholdet. Felles for alle er at de hjelper dere til å avbryte mindre, til å lytte mer konsentrert og til å få tak i budskapet den andre vil ha fram. Det er viktig at begge får følelsen av å bli hørt og forstått. Det gjøres best om dere bytter på å lytte og snakke, og ikke avbryter den som snakker.

Hvordan hindre at dere avbryter?
Det er ikke alltid så lett å finne nye væremåter. Det krever trening akkurat som det å bygge muskler eller fysisk utholdenhet. Her kommer noen tips til hva dere kan starte med: Dere trenger å avtale en styring av samtalene:
• Dere kan ha en ting som dere sender mellom dere. Det er bare lov å snakke når man holder tingen i hånda.
• Dere kan sette av en kveld i uka, maksimum 30 minutter, til at en av dere får velge et tema. Den andre skal for det meste lytte, men kan stille spørsmål til oppklaring. En annen kveld i uka setter dere av like lang tid til den andre parten.

Bli bevisst på hvordan du snakker og lytter:
• Hvis du øver på å lytte, konsentrerer deg om å få tak i hva den andre sier og prøver å oppsummere dette før du kommer med motinnlegg. Da går det ofte greiere å ikke avbryte.
• Avbrytelser kommer ofte når du planlegger hvordan du skal argumentere mot den andre, mens du lytter. Prøv å la være å gjøre dette når du lytter.
• Ikke kom med anklager, beskyldninger eller påstander. Da blir du fort avbrutt.
• Ta bare opp ett tema om gangen.
Hvordan snakke?
• Du som snakker må bruke jeg-ordet.
• Snakk om egne tanker og følelser. Ikke kom med påstander eller beskyldninger til den andre.
• Prøv å være i «betroelses-modus» heller enn «bebreidelses-modus».
• Om følelsene tar overhånd er det bedre å gråte enn å være sint, dersom du kan velge.
• Prøv å være kortfattet, slik at partneren har sjansen til å huske det du sier.

Hvordan lytte?
• Se på partneren din. Kroppen din er uttrykksfull. La kroppen formidle varme og interesse heller enn forakt og sinne.
• Prøv å oppdage hvordan partneren tenker.
• Ikke gå i forsvar eller vær selvrettferdig.
• Gjenta det du hører at partneren din sier. Bruk helst de sammen ordene du har hørt han eller hun bruke. Da kan du sjekke ut om du har forstått riktig. Partneren din vil også føle seg mer forstått om du gjør dette, selv om det må rettes litt på.
• Still positive, nysgjerrige spørsmål til oppklaring. Ikke vær ironisk eller argumenterende når du spør.

Vinne slaget, men tape krigen?
Dette uttrykket beskriver det som kan skje dersom vi diskuterer vanskelige eller følsomme tema, og én gjerne vil vinne diskusjonen. Den som «taper» kan bli så lei seg at det går ut over forholdet på sikt. Det å være et par er et lagspill der dere må prøve å spille hverandre gode.

Vær tydelig
Samtidig er det veldig viktig å være tydelig og gi klare tilbakemeldinger. Uklarhet blir fort utrygt. Kroppen din vil fort røpe deg om du prøver å skjule det du innerst inne mener. Det skjer gjennom blikk, stemme og bevegelser.

Tren på gode samtaler
Dere kan trene på gode samtaler. Nøkkelen kan ligge i måten ordene blir sagt på. Start med et litt ufarlig tema. Når dere har trent enn stund kan dere spørre hverandre: • Fikk du snakket nok?
• Var det noe i måten jeg snakket på, som stengte for at du oppfattet budskapet?

Det oppleves rart eller kunstig å øve
Slik skal det være. Husker du når du lært å sykle. Det føltes rart og så sikkert komisk ut. Dere prøver jo et nytt samtalemønster. Øvelse gjør mester.

Får det ikke til på egen hånd?
Familievernkontoret vil kunne hjelpe dere mer konkret. Ta kontakt for time, om dere ikke får det til selv.