Spør bestemor og bestefar


Er du i tvil om hva som er best for dine barn? Det er mange råd å få, men ikke alle er like gode. Gode råd i en situasjon kan også passe dårlig i en annen. Her skal vi se på hvordan det kan være lurt å bruke den eldre generasjonen.

Faglige råd
I dag har vi mye kunnskap om hva som er godt samspill med barn. Mye av dette er kommet fram gjennom forskning og erfaring de siste tiårene. Det aller viktigste er å ta utgangspunkt i seg selv, og gjøre mer av det som fungerer bra.

På helsestasjonen og familievernkontoret kan du få mer informasjon, blant annet om foreldreveiledningsprogrammet ICDP.

Hva gjorde vi før?

I tidligere tider, og i andre kulturer, er nettverket en viktig støtte og kilde til informasjon for nye foreldre. Selv om vi lever i et såkalt kunnskapsbasert samfunn, og liker å se på oss selv som en moderne velferdsstat, trenger vi ikke å glemme det gamle helt.
Hvorfor spørre besteforeldre
• Erfaring. Besteforeldre har kanskje lært av egne feil
• Engasjement. Besteforeldre har ofte barna og barnebarnas beste i tankene og vil gjerne hjelpe
• Samarbeid. Besteforeldre som blir spurt til råds vil kanskje hjelpe også praktisk

Hvordan spørre
Det er naturlig når du er voksen å gå dine egne veier, gjøre deg opp egne meninger og finne de beste løsningene i ditt liv. De fleste mener det er bra å ta steget ut fra foreldrehjemmet. Når du selv er blitt mor eller far, spør du om råd fra voksen til voksen. Det er også en grunnleggende verdi i vårt samfunn at foreldrene står i en særstilling i forhold til barna sine. De skal ta valg og vi har tro på at foreldrene er de omsorgspersonene som er best. Det er den rollen du er i nå. Tenk gjennom når du snakker med besteforeldre:
• Er det noe du synes de har gjort bra som du vil lære av?
• Er det noe de har gjort som du ikke vil gjenta, kanskje fordi du har opplevd at det ikke fungerte?
• Er familiekulturene fra din og din partners familier forskjellige? Hvordan vil dere skape en ny?
• Kan du framstå som åpen, men selvstendig, når du spør? Eller har du gjort deg opp en mening på forhånd?

Hvordan ta det godt imot
Husk på at når du spør om råd, så får du ofte det. Noen ganger også mer enn du spør om.
• Behold nysgjerrigheten når du får svar.
• Utforsk og still oppklarende spørsmål.
• Si at du vil tenke over det du har fått høre.
• Ikke bestem noe på impuls.
• Husk å involvere partneren din.
• Husk å takke for at besteforeldrene deler sine erfaringer med deg

Er det noe som kan bli feil?
Det kan være noen feller å gå i når du spør om råd, uansett hvem du spør. Husk at det ikke er så bra dersom rådene får deg til å:
• Velge noe du ikke kan stå for
• Få partneren din til å føle seg tilsidesatt
• Tvile på informasjonen du får fra helsestasjonen
• Miste troen på deg selv

Hva er besteforeldre gode på?
Besteforeldre er like forskjellig som alle andre. Det betyr at de også tar like ofte feil som andre. Men mange besteforeldre har litt ekstra livserfaring og støtter deg i at:
• Kjærligheten er det viktigste i barneoppdragelsen
• Barn trenger omsorg
• Barna er ikke så store som du tror
• Problemer kan løse seg
• Selv om det er slitsomt nå, går tida med småbarn så altfor fort
• Nyt barnegledene mens du kan

Fraværende besteforeldre
Det er ikke alle besteforeldre som er nærværende og engasjert. Mange lever sitt eget liv og er ferdig med stell av småbarn. Andre vil ikke bli ansvarliggjort eller blandet inn i viktige valg for barn og barnebarn. Noen ganger er relasjonen så dårlig at besteforeldre oppleves som en belastning, og det er også mange som ikke har levende besteforeldre. Hvordan er det å mangle besteforeldre, og hva gjør vi da? Det kommer i en annen artikkel.

Torgeir Finsås