Tvinger partneren din deg til noe?


Maktmisbruk og tvang er former for vold. Vold skal du ikke akseptere, heller ikke fra noen du er glad i.
Samliv innebærer at du må ta hensyn til andre. Men noen ganger utvikler det seg helt feil. Den ene tvinger, truer, hindrer eller skremmer. Da er det en form for maktmisbruk eller vold. Mange tenker at vold i et parforhold kun har med fysiske overgrep å gjøre. Her skal vi se på et par andre former for tvang i samspillet.

Økonomi
Penger er makt, heter det. Har partneren din totalkontroll over økonomien? Eller kan det være at dine inntekter går til mat og klær til deg og barna, mens bare partneren har råd til å legge penger til side.

Hender det at du ikke får lov til å være med på å ta viktige økonomiske avgjørelser? Kjøper partneren din dyre ting eller tar opp lån uten å spørre, og på en slik måte at du må være med å betale tilbake? Har du opplevd at det du trodde var felles midler blir brukt av partneren din uten at du ble spurt?

Noen blir nektet tilgang til egne og felles penger. Det er også noen som prøver å bestemme ved å fortelle den andre at han eller hun ikke er flink nok til å ta de rette avgjørelsene. Noen prøver å ta kontroll ved å være taus og ikke informere. Dette kan være makt- og hersketeknikker som du ikke skal finne deg i. Tenk igjennom om det er rettferdig at det er slik, og om begges innsats blir vurdert like viktig i forhold til økonomien. Tenk også på at det kan være galt at du ikke får medbestemmelse over det som er ditt når du er i et forhold.

Snakke fritt
Kan du snakke fritt til partneren din? Kan du snakke fritt til andre når hun eller han er i nærheten? Noen latterliggjør eller henger ut partneren sin, slik at han eller hun helt mister selvtilliten, og til slutt slutter å snakke åpent. Det kan også være at sinne og trusler får deg til å la være å si det du ellers ville si.

Noen kan være veldig sårbare, og dermed tåle veldig lite av slikt fra partneren sin, mens andre ikke bryr seg verken om sinne, trusler eller latterliggjøring. Kanskje har du fått høre fra partneren din at «såpass er det normalt å tåle!». Ikke ta det for gitt at en partner som henger deg ut, eller truer deg til taushet, skal vurdere om det er deg det er noe «galt» med.

Hvis du tror du er ekstra sårbar, kan du sjekke dette ut med venner som du stoler på. Hvordan oppfatter de deg? Så kan du tenke på hvordan partneren virker på deg. Dersom du kommer fram til at du skremmes eller trues til å gjøre noe du ikke vil, eller til å la være å gjøre noe du vil; ja da er du utsatt for maktbruk, vold faktisk. Det skal du heller ikke finne deg i.

Hva kan du gjøre?
Det kan være mange grader av negative samspill. Hos noen kan det hjelpe å ta problemet opp med partneren på en bestemt og tydelig måte. Da viser du at du ikke finner deg i å bli hersket med. Men før du gjør det bør du stille deg spørsmålet: Er det trygt?

Hvis du er usikker på om det er trygt, må du tenke deg om. Hva kan det føre til? Kan det bli farlig for noen? Kan det bli verre enn det allerede er? Eller føre til fysisk vold?

Finnes det hjelp?
Er du i en vanskelig situasjon kan du snakke med noen du stoler på. Det kan være vanskelig for familie og venner som kjenner dere begge, og det kan være vanskelig for deg å fortelle om noe du kanskje tenker er skamfullt. Ta gjerne kontakt med Krisesenteret der du bor, eller Harstad og Narvik familievernkontor. Her vil du finne fagpersoner som er spesielt trent til å hjelpe deg til å sortere de mange motstridende tankene og følelsene mange har.

Men uansett hvem du tar kontakt med: Husk at det ikke er slik at du fortjener en dårlig behandling. Slike tanker kan nemlig være nokså vanlige om du blir utsatt for maktmisbruk eller vold. Det kommer av at du kommer inn i en offerrolle. Bryt med denne tanken. Du fortjener det nemlig ikke.

Torgeir Finsås